WAKAMONO CENTER

WAKAMONO CENTER

Loại hình: Trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật
Địa điểm: Nhơn Trạch – Đồng Nai
Thiết kế: ARCH.A StudiO
Chủ đầu tư: anh Lâm Long
Diện tích: 300m2