NKT Vũ Hạnh

Giám đốc dự án

Nhà thiết kế nội thất

Tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013.