Vũ Hạnh

Giám đốc dự án

Nhà thiết kế nội thất

Tố nghiệ trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013.